O nás

POSLÁNÍ

Tricent Hranice je nová nezisková, obecně prospěšná společnost v Hranicích, která si klade za cíl zvyšovat úroveň zdraví obyvatel, povědomí o správné výživě a zdravém způsobu pohybu a pořádat sportovní, především běžecká setkání. Jejím cílem je podporovat zdravý pohyb obyvatel našeho města a okolí, vytvářet nová sportoviště a organizovat společné akce, přednášky, běhy apod.

VZNIK

Nezisková organizace Tricent Hranice o.p.s. byla založena dne 15. května 2013 podle zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění. Byla podepsána Zakládací listina, a ta ověřena  notářským zápisem. Dne 20. 6. 2013 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1192.

Členství Staňte se partnerem

POSKYTOVANÉ SLUŽBY (článek III Zakládací listiny)

1.  Společnost se zakládá jako centrum pohybu, zdraví a výživy za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v Hranicích a okolí v těchto třech oblastech:

A.  sportoviště – více možností pro pohybové aktivity,

B.  společné akce – více konaných aktivit, sportovních akcí a příležitostí rekreačně sportovat,

C.  vzdělávání – více poskytovaných odborných informací, přednášek a konzultací.

2.  Vizí, ke které směřuje společnosti svoji činnost, v jednotlivých oblastech podle odst. 1 jsou:

A.  lepší podmínky pro aktivní pohyb občanů,

B.  kvalitnější naplnění volného času všech věkových kategorií,

C.  zdravější občané, především díky uvědomění v oblasti zdravého životního stylu.

3.  Společnost bude v rámci oblastí podle odst. 1 poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

 • A.1  vytváření nových příležitostí pro aktivní pohyb, zejména rekreační běh,
 • A.2  revitalizace nebo vytváření nových sportovišť, míst a vybavení pro aktivní pohyb,
 • A.3  rozvoj, výstavba a podpora sportovišť určených široké veřejnosti (např. stezky zdraví),
 • A.4  budování nových venkovních sportovišť pro dospělé a seniory (např. venkovní posilovací stroje),
 • A.5  podpora relaxačních míst a zařízení.
 • B.1  organizace a pořádání společných akcí pro občany všech věkových kategorií s pohybovými aktivitami, jako rekreační běhy, závody pro děti, příp. akce turistické apod.,
 • B.2  příprava, zajištění, podpora a organizace pravidelných sportovních a běžeckých akcí,
 • B.3  pomoc a podpora občanům při rozhodnutí a v jejich úsilí začít se věnovat aktivnímu pohybu,
 • B.4  založení, organizace a vedení běžeckého klubu „Hranice běhají“,
 • B.5  pomoc a podpora občanům s aktivním vyplněním volného času.
 • C.1  příprava, organizace a pořádání přednášek, školení a seminářů s cílem zlepšení veřejného povědomí občanů o pohybu, sportu, zdravé výživě, zdravém životním stylu a osobním rozvoji,
 • C.2  podpora usnadnění přístupu veřejnosti k informacím a aktivit směřujících k využívání informací,
 • C.3  poskytování informací formou besed, konzultací, přednášek, webových stránek, apod.,
 • C.4  osvětová činnost v oblasti zdraví, výživy, pohybu a prevence nemocí,
 • C.5  zajištění osvěty, výchovy a vzdělávání mezi mladými občany zejména na školách.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB (článek IV Zakládací listiny)

 1. Společnost poskytuje všechny druhy obecně prospěšných služeb veřejnosti za předem stanovených podmínek. Tyto podmínky jsou dostupné na internetové stránce společnosti.
 2. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou dostatečné prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů či darů. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník služeb bude společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen.
 3. Společnost může při poskytování obecně prospěšných služeb spolupracovat i s dalšími osobami nebo subjekty zabývajícími se problematikou blízkou jejímu poslání.

Komentáře jsou uzavřeny.