Běžecká stezka Les nad Kostelíčkem

Seznam všech běžeckých stezek

Kostelíček-1

Místo: nádherný, pestrý úsek smíšeného lesa nad Kostelíčkem v Hranicích

Druh trasy: lesní ve městě

Vzdálenost: 670 m

Převýšení: 24 m

Terén (1–5*): 3*

Kopec (1–5*): 2*

Povrch (počasí): lesní cesta a lesní stezka; za deště může být část cesty bahnitá

Trasa v mapě: 1× obrázek výše

V letecké mapě: 1+4× obrázek níže

Převýšení: 1× obrázek níže

Přístup / parkování: doporučujeme proběhnout jako součást delší trasy, příp. zaběhnout několik okruhů – v tom případě parkování možné nahoře u lomu cca 200 m od místa startu

Start: u vstupu do lesa u domu č.p. 1021 (349 m n.m.)

Cíl: na stejném místě, takže lze běžet (ujít) několik okruhů

Popis trasy: vstupte do lesa a dejte se směrem doprava do překvapivého „udolí“, po prvních cca 200 m mírného stoupání po širší lesní cestě pokračujte ještě několik desítek metrů nahoru po lesní pěšině až na vrchol (363 m n.m.) a stezka vás pak zavede velkým obloukem doleva mírným klesáním zpět na místo startu, resp. začátku dalšího okruhu

Značení: na jaře 2016 bude vyznačeno fáborky a dále budou odstraněny menší překážky na trase (větvičky apod.)

Fotografie: časem bude doplněno

Kostelíček-2 Kostelíček-3 Kostelíček-4a Kostelíček-4b Kostelíček-4c Kostelíček-4d